Bewindvoerderskantoor Merx

Doeltreffend, betrouwbaar en transparant

Home       

Om verschillende redenen kan iemand niet meer haar/zijn financiën  zelfstandig beheren. Wanneer niemand in de naaste omgeving dit niet kan of wil overnemen kan een bewindvoerder worden ingeschakeld. Bij beschermingsbewind wordt er door de kantonrechter een bewindvoerder aangesteld, deze dient  jaarlijks verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. 

Als beschermingsbewindvoerder nemen wij uw financiële huishouding over, indien er sprake is van problematische schulden wordt u ondersteund in het oplossen daarvan.  

Ook kan soms  iemand niet meer zelf beslissen over haar/zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan dan mentorschap instellen. De mentor regelt persoonlijke zaken en treedt op als wettelijke vertegenwoordiger. Elke 5 jaar, of eerder indien de kantonrechter daarom vraagt dient de mentor schriftelijk verslag uit te brengen over het mentorschap. 

Als mentor hebben wij regelmatig gesprekken met u over de ervaren kwaliteit van de verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding en adviseren wij bij behandel- en zorgplannen. Ook overleggen wij met de hulp- en andere zorgverleners over gewenste en mogelijke verbeteringen. 

Naast beschermingsbewind en mentorschap op basis van een rechterlijke beslissing kunt u ook gebruik maken van budgetcoaching of budgetbeheer

Bewindvoerderskantoor Merx voldoet aan alle kwaliteitseisen van het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM. Het besluit kwaliteitseisen Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van veiligheid en justitie.  Wij zijn benoembaar voor iedere rechtbank in Nederland. Wij staan ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1487874