Bewindvoerderskantoor Merx

Doeltreffend, betrouwbaar en transparant

Tarieven

Hieronder vindt u de wettelijk vastgestelde bedragen voor 2020. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Voor meer gedetailleerde uitleg zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant.

De wettelijke tarieven bewindvoering zijn berekend op basis van 17 werkzame uren per jaar. Als blijkt dat er meer werkzaamheden moeten worden verricht,  zal Bewindvoerderskantoor Merx vooraf toestemming vragen aan de kantonrechter om extra uren in rekening te mogen brengen.

Voor de intakevergoeding wordt het beheer opgestart en zal er een aantal zaken in kaart worden gebracht en aangevraagd. Denk hierbij aan het  inventariseren van inkomsten en uitgaven, inventariseren van schulden en vorderingen, openen van bankrekeningen en aanschrijven van instanties.

Indien u een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm ontvangt  dan worden de kosten mogelijk vergoed door de bijzondere bijstand van de gemeente waar u bent ingeschreven. Niet alle gemeenten hanteren de zelfde norm van 110% van de bijstandsnorm. Bewindvoerderskantoor Merx vraagt deze bijstand voor u aan op basis van de tarieven bewindvoering.

De wettelijke tarieven mentorschap zijn berekend op 17 werkzame uren per jaar. Als blijkt dat er meer werkzaamheden moeten worden verricht,  zal Bewindvoerderskantoor Merx vooraf toestemming vragen aan de kantonrechter om extra uren in rekening te mogen brengen.

Tarieven bewindvoering en mentorschap 2020, per maand 

 

Eén persoon bewind/mentorschap 

 

Standaard bewind, mentorschap

€ 96.08  /  € 96.08

Schuldenbewind, mentorschap psychische problemen

€ 124.33 / € 124.33

Aanvangswerkzaamheden

€ 543/ € 543

Verkoop of ontruiming van een woning, verhuizing

€ 339 / 339

Eindrekening en Verantwoording

€ 204Meerpersoons bewind/ mentorschap 


Standaard bewind/ mentorschap

€ 115.33 /  115.33

Schuldenbewind/ psychische problemen

€ 132.25 / €132.25

Schuldenbewind 2x

€ 149.17

Aanvangswerkzaamheden

€ 651 / €651

Verkoop/verhuizing/ontruiming van de woning 

Eindrekening en Verantwoording 

339  339

€ 245


Combinatie  bewind/ mentorschap 


Alleenstaande

€ 173

Alleenstaande met schulden

€ 198.33

Aanvangswerkzaamheden 

Verkoop/verhuizing/ontruiming van de woning 

Eindrekening en Verantwoording 

€ 977 

€ 339

€ 204


Meerpersoons combinatie bewind/ mentorschap 


Standaard bewind/ mentorschap

€ 249.83

Schuldenbewind/ psychische problemen

€ 264

Schuldenbewind 2x

€ 278.08

Aanvangswerkzaamheden

€ 1411

Verkoop/verhuizing/ontruiming van de woning 

€ 339 

Eindrekening en Verantwoording 

€ 245